Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek s tím souhlasíte. Rozumím

Stavbaře v Pěkově tlačí čas, průjezd bude ale prý otevřen podle plánu

5.10.2017
čtenost 326

PĚKOV - Průjezd obcí má být hotov na přelomu října a listopadu. Stavbaři to prý stihnou, jen dokončovací práce dodělají až na jaře.

Stavbaře v Pěkově tlačí čas, průjezd bude ale prý otevřen podle plánu

Pracovníci Údržby silnic Královéhradeckého kraje i vedení Police nad Metují tlačí zhotovitele stavby průtahu obcí Pěkov k dodržení termínu otevření komunikace na přelomu října a listopadu. Přes řadu problémů, které stavbu brzdily a zdržovaly, je termín dokončení pořád reálný.

Generální oprava komunikace byla zahájená už 10. dubna, a to v úseku od křižovatky pod Ostaší po restauraci U Laudona a řidiči jsou nuceni používat objízdnou trasu přes Lachov, Bohdašín a Jetřichov. Úplná uzavírka silnice má trvat do 29. října.

„Když jsem viděl rozsah prací, o jaký stavba poskočila za posledních 14 dní, začal jsem trochu víc věřit tomu, že se akce dokončí tak, jak se slíbilo. Tedy s tím, že veškeré dokončovací práce jako terénní úpravy, dopravní značení, obklady zdí a podobně budou provedeny zjara příštího roku. My ještě tajně doufáme, že počasí listopadu bude přát stavebním pracím a podaří se dokončit co možná nejvíce ploch chodníků, ideálně všechny," řekl místostarosta Police nad Metují Jiří Škop po pondělním kontrolním dnu na stavbě.

Podle jeho slov jsou sanace spodní stavby vozovky provedeny a nyní se pracuje na dokončení obrub v posledním úseku komunikace. Předpokládané termíny provádění cementových stabilizací v úseku středu Pěkova a posledního úseku jsou 5. - 6. října (střed) a 17. - 19. října (konečný úsek). V termínu 12. - 13. října by pak mělo proběhnout asfaltování podkladových vrstev střední části a v týdnu kolem 24. října asfaltování podkladu konečné etapy. Následně na to by mělo být provedeno asfaltování finální vrstvy - spojitě v úseku střed a konec.

Zpomalení prací bylo způsobeno odhalením problému, který neřešila projektová dokumentace stavby, nebo který řešila nedostatečně, nebo nutným přesunem pracovních kapacit firmy na jiné souběžně prováděné stavby v regionu. „Množství opěrných zdí, které projekt neřešil, ale které se řešit musí, respektive se musí vybudovat nové, je až zarážející, a opět je třeba zdůraznit, že problémy v provádění stavby nezpůsobuje dodavatel stavebních prací, ale jsou způsobeny nedokonalostmi projektu. Dnes je už těžké soudit, jaké zadání pro zpracování projektové dokumentace měla projekční firma v době zpracování projektu (2009 – 2010) ze strany investora stavby. Ovšem pokud byla zadána kompletní rekonstrukce komunikace a pokud byl projektant alespoň jednou na prohlídce úseku stavby, je skutečnost, že projekt neřeší opravy nebo náhrady opěrných zdí hodně zarážející," říká Jiří Škop.

V termínu otevření komunikace tak nebudou dokončeny chodníky v celém průjezdním úseku. Vedení města však domluvilo, že prostor za obrubou bude upraven tak, aby bylo možné v tělese chodníku chodit a zajišťovat zimní údržbu. Pokládka zbytku dlažeb pak proběhne v jarních měsících. Stejně tak budou probíhat dokončovací práce na komunikaci, tedy terénní úpravy, dokončení napojení některých komunikací, obklady opěrných zdí a podobně. S tím už počítal původní harmonogram stavby, nicméně ne v takovém rozsahu, jaký nakonec bude potřeba. Dokončovací práce už však budou probíhat za provozu.

René Herzán
www.nase.broumovsko.cz

Čtěte také