Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek s tím souhlasíte. Rozumím

Starosta Náchoda ocenil záchranáře

26.9.2017
čtenost 574

NÁCHOD - Starosta Jan Birke v pátek 22. září předával ocenění hasičům, záchranářům a policistům.

Starosta Náchoda ocenil záchranáře

V pátek 22. září se v obřadní síni náchodské radnice uskutečnilo slavnostní předání ocenění starosty Náchoda příslušníkům integrovaného záchranného systému za jejich přínos pro město Náchod a jeho občany.

„Letos mám tuto příležitost ocenit hasiče, záchranáře a policisty za jejich obětavou práci už počtvrté. Je to pro mě každoročně velká čest, poděkovat prostřednictvím předání medailí vybraným zástupcům za práci všech příslušníků těchto složek. Zvláštní poděkování patří také všem rodinným příslušníkům, protože právě hasiči, záchranáři a policisté své povinnosti vykonávají obětavě mnohdy na úkor právě jich. Bez zázemí a podpory rodiny by se neobešli a potažmo ani my všichni, kteří jejich pomoc v krizových situacích potřebujeme," uvedla Jan Birke.  

Oceněni byli:

Za Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - Územní odbor Náchod

nprap. Ivan Kraus nastoupil k hasičskému záchrannému sboru územnímu odboru Náchod na stanici Broumov 28. 12. 2000 jak hasič. Po absolvování specializačních kurzů byl v roce 2004 ustanoven do funkce hasič-strojník a v roce 2008 do funkce hasič-technik strojní služby. Od roku 2016 zastává funkci technika chemické a technické služby na centrální stanici Náchod. Od roku 1991 je členem Sdružení hasičů ČMS. Je také velitelem SDH a JSDH Česká Metuje, a dále pracuje jako vedoucí kolektivu mladých hasičů. Nprap. Ivan Kraus od roku 2000 zastává funkci starosty okresního sdružení hasičů Náchod, kde zastřešuje činnost jednotlivých okrsků, odborných rad a sborů dobrovolných hasičů okresu Náchod.

nprap. Zdeněk Čechura nastoupil k hasičskému záchrannému sboru v lednu 2002 jako hasič na stanici Hradec Králové, kde od dubna 2005 zastával funkci hasiče-strojníka. Po absolvování dalších specializačních kurzů pracuje jako technik strojní služby centrální stanice Náchod. Během své profesní kariéry se podílel na zdolávání mimořádných událostí i mimo okres Náchod, např. při povodních nebo rozsáhlém požáru lesů Břeclav. Získané zkušenosti předává mladším příslušníkům a podílí se tak na jejich vzdělávání. Jako technik strojní služby se podílí na odborné přípravě strojníků jednotek SDH obcí a na zpracování technických specifikací zásahové techniky jednotek SDH okresu Náchod.

Za Zdravotnickou záchranou službu Královéhradeckého kraje

MUDr. Růžena Potočková - lékařka

Bc. Michal Foglar, DiS. - zdravotnický záchranář

Lenka Peterková - zdravotnický záchranář

Josef Kudera, DiS. - zdravotnický záchranář

Dne 20. 8. 2017 se jmenovaní účastnili zásahu u čtyřiačtyřicetiletého pacienta stiženého náhlou zástavou oběhu (stav klinické smrti). Přesto, že okolnosti události byly krajně nepříznivé a šance na přežití pacienta velmi nízké, zasahující zdravotníci mimořádným nasazením dosáhli obnovení životních funkcí pacienta po téměř hodinové kardiopulmonální resuscitaci. Výsledkem je přeživší pacient pouze s minimálními následky po prodělané příhodě.

Za Policii ČR - Územní odbor Náchod

Petr TRUXA, plk. v. v., vedoucí ekonomického úseku územního odboru Policie ČR v Náchodě. K policejnímu sboru nastoupil v roce 1985 jako policista pořádkové služby. Od roku 1994 byl dlouhých 20 let vedoucím Obvodního oddělení v Náchodě, kdy pod jeho vedením policisté pořádkové služby dosahovali výborných výsledků ve vyhledávání a objasňování trestných činů i přestupků, páchaných na území města Náchoda. Od roku 2014 do srpna 2017 byl součástí nejužšího vedení celého Územního odboru Náchod, kdy v těchto letech územní odbor dosáhl více než šedesátiprocentní hranice objasněnosti všech trestných činů, o což se jako zástupce vedoucího územního odboru významnou měrou zasloužil.

Npor. Markéta DAVIDOVÁ, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování v Náchodě. Je dlouholetou policistkou na vysoké profesionální úrovni, u policejního sboru slouží od roku 1994. Posledních 10 let pracuje na pozici zástupce vedoucího, kdy rozhoduje, koordinuje a přímo se podílí na objasňování nejzávažnějších kriminálních případů, k nimž dochází na území města Náchod. Svým příkladným nasazením a odbornou erudicí při vedení svých podřízených přispívá významnou měrou ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel města Náchod.

Za Městskou policii Náchod
Ocenění v souvislosti s výročím 25 let od založení Městské policie Náchod

Strážník Roman Kuchař nastoupil k Městské policii Náchod 1. 4. 1992. Je prvním ze strážníků, který u městské policie působí od jejího prvopočátku. V době svého působení u městské policie prošel různými funkcemi a v současnosti je zařazen na funkci okrskáře. Praxí nabyté zkušenosti předává mladším kolegům a tím přispívá k rozvoji jejich odbornosti.

Strážník Jaroslav Lukášek nastoupil k Městské policii Náchod 1. 10. 1992. Je druhým strážníkem, který v letošním roce dosáhne 25 let působení u městské policie. Prvních osm let služby byl zařazen na pozici strážníka hlídkaře a od roku 2000, tzn. dlouhých 17 let je na pozici velitele směny. Svým aktivním přístupem při vedení směny se podílí na zvyšování bezpečnosti v ulicích města.

Třetím z řady strážníků, který v letošním roce dosáhne 25 let působení u městské policie, je Miroslav Horák, který nastoupil k Městské policii Náchod 2. 11. 1992. V roce 1997 byl pověřen zastupitelstvem města plněním některých úkolů při řízení městské policie. Tím začal vykonávat funkci velitele městské policie, kterou vykonával dlouhých 18 let. Od roku 2015 zastává funkci zástupce velitele a zároveň preventisty. Významnou měrou se podílí na rozvoji programů prevence kriminality, vedení a řízení městské policie.


Součástí předání ocenění starosty bylo také udílení ocenění Policie ČR, která ocenila své policisty a občanské zaměstnance za jejich obětavou, dlouholetou a profesionální práci ve službách státu a jeho občanům. Medaile policistům předal plk. Mgr. Radek Bohuslav, vedoucí územního odboru Náchod.

 

Redakce
NachodskySWING.cz

Čtěte také