Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek s tím souhlasíte. Rozumím

Broumovský klášter

9.2.2014
čtenost 5298

Benediktinský klášter sv. Václava v Broumově je pro svoji architektonickou a kulturní hodnotu zapsán v seznamu národních kulturních památek ČR.

Broumovský klášter

Foto: Jan Záliš

Počátky kláštera sahají až do 13. století. Roku 1213 daroval Přemysl Otakar I. broumovský výběžek benediktinům z Prahy-Břevnova. Na místě původní tvrzi, která měla ochránit jejich majetek a byla vypálena odbojnými fojty, byl zbudován klášter s gotickým chrámem sv. Vojtěcha. Klášter získal na významu v době husitských válek, v té době totiž husité vypálili břevnovský klášter a jeho opat se uchýlil do Broumova. Přesídlení mělo nesmírný význam pro kulturní a hospodářský rozvoj města a celého kraje. V 17. století byl areál kláštera přestavěn v barokním stylu, jak ho známe dnes. Od roku 1950 sloužil jako internační tábor nejprve pro řeholníky a pak pro řeholnice různých řádů. Bylo to jedno z mnoha vězení, které komunistický režim v naší zemi zřizoval. Odlehčení situace přinesl rok 1968, kdy díky politickým změnám mohly sestry nastoupit službu v charitních domovech. V Broumově zůstaly pouze sestry dominikánky, které pekly hostie pro všechny farnosti v Čechách a na Moravě. V roce 1990 odešly do ženských klášterů na Moravu. V současnosti je klášter samostatným subjektem a není osazen řeholní komunitou. Opatství je administrováno z Prahy-Břevnova.  Objekt je návštěvníkům přístupný s průvodcem.

UNIKÁTY

V roce 1999 byla v kostele sv. Vojtěcha nad kaplí sv. Kříže v dřevěné schránce nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651. U plátna byla přiložena průvodní listina, ze které je zřejmé, že plátno daroval v roce 1651 turínský arcibiskup Julius Caesar Bergiria opatu u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, pozdějšímu pražskému arcibiskupovi Matouši Ferdinandovi Sobkovi z Bílenberka. Ten ji daroval broumovského klášteru. Broumovská kopie je rozměrově téměř shodná s originálem (4,36 m délka a 1,1 m šířka). Na světě se nachází kolem čtyřiceti podobných historických kopií, broumovská je však jediná ve střední Evropě a patří k nejzdařilejším.

Další vzácností je gotická freska Klanění tří králů. Objevena byla v 70. letech minulého století v malé věži pod bílou výmalbou a pochází přibližně z druhé poloviny 14. století. Malá věž a opatský chrám jsou totiž jedny z mála částí původního gotického kláštera, které se dochovaly a nebyly při barokní přestavbě zbořeny.

V depozitáři kláštera se ukrývá vzácný bohatě zdobený barokní relikviář, ve kterém je umístěn ostatek sv. kříže, toho kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus.

Další zajímavost je uložena v podzemí. V rozsáhlých sklepeních může návštěvník vidět vamberecké mumie. Pocházejí z krypty farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku. V polovině 80. let probíhaly v blízkosti kostela výkopové práce, při kterých došlo k porušení kanalizace a zatékání odpadních vod do krypty. Řada mumií se začala kazit a některé musely být pohřbené do země. Z původních cca 50 mumií se jich podařilo zachránit 34 včetně dvou dětí a ty byly dočasně uloženy v depozitáři Okresního muzea Orlických hor a v roce 2000 převezeny do Broumova. Nejstarší mumie pocházejí ze 17. století, převážná část z 18. století. Jedná se především o mumie vambereckých měšťanů, kněží, varhaníků a dalších významných osobností.  Do krypty byla například pohřbena zakladatelka vamberského krajkářství Magdalena Grambová. Zmínit musíme i překrásnou klášterní knihovnu, ve které je uloženo víc než 17 tisíc svazků.

Text: Hana Stoklasová
Zdroj: www.klaster-broumov.cz

1

 

Čtěte také